Diagnostyka ultrasonograficzna USG 3D i 4D

Diagnostyka ultrasonograficzna USG 3D i 4D

Obecnie ultrasonografia jest niewątpliwie najdoskonalszą, bezpieczną i małoinwazyjną techniką pozwalającą na ocenę prawidłowości rozwoju płodu oraz na stwierdzenie jego ewentualnych zaburzeń rozwojowych. Podstawowym badaniem służącym do tego celu jest ocena ultrasonograficzna w 2D, jednak badania 3D i 4D doskonale je uzupełniają. Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie z Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym badanie jest wykonywane, jego cel jest także inny. Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady u płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych.

Oferujemy również przeprowadzenie diagnostyki prenatalnej, dzięki której kobiety mogą wykluczyć wady wrodzone lub genetyczne. Nasi lekarze szczegółowo omawiają jej przebieg, konsekwencje oraz wyniki. Zaletą przeprowadzenia badań USG prenatalnych jest szansa na uratowanie zdrowia dziecka i skuteczne leczenie wad po urodzeniu, jeśli zostały one zdiagnozowane w okresie ciąży. W trakcie badań prenatalnych wykonywane są zdjęcia i film 4D, a całość jest archiwizowana i przekazywana przyszłej mamie.