Prowadzenie ciąży

Kompleksowe prowadzenie ciąży

Narodziny dziecka są jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety, jednak nie tylko same narodziny, a również ciąża jest dla niej wyjątkowym okresem. Wiąże się z nim wiele nadziei, radości, ale również pytań, trosk i niepewności. Kompleksowe prowadzenie ciąży wymaga regularnych badań oraz ciągłej kontroli lekarskiej. Każda pacjentka przechodzi ten stan inaczej, dlatego – w tym najważniejszym dla niej okresie – zasługuje na najlepszą opiekę medyczną. 

W URSA GINEKOLOGIA zajmujemy się kobietami już na etapie planowania ciąży. Nasi specjaliści przeprowadzają dokładne badania, w razie potrzeby dobierają odpowiednie leczenie, bądź suplementację. Przede wszystkim jednak dużo rozmawiają, tłumaczą i odpowiadają na każde zadane pytanie.

Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania (zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej)

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 3. Badanie gruczołów sutkowych.
 4. Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 7. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie.
 8. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza położnika.
 9. Zebranie danych dotyczących zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.
 2. Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych.
 3. Morfologia krwi.
 4. Badanie ogólne moczu.
 5. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 6. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.
 7. Badanie VDRL.
 8. Zalecenie kontroli stomatologicznej.
 9. Badanie HIV i HCV.
 10. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.
 11. Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku informacji.
 12. Oznaczenie TSH.

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 3. Pomiar masy ciała.
 4. Ocena ryzyka ciążowego.
 5. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 3. Pomiar masy ciała.
 4. Ocena ryzyka ciążowego.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

Rozpoczęcie edukacji przedporodowej.

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Ocena czynności serca płodu.
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Pomiar masy ciała.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 7. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika (24–26 tydzień ciąży).

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–26 tygodniu ciąży) – trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
 4. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Ocena czynności serca płodu.
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Pomiar masy ciała.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
 4. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
 5. W przypadku występowania wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28–30 tydzień ciąży).

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena wymiarów miednicy.
 4. Ocena czynności serca płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Ocena ruchów płodu.
 7. Badanie gruczołów sutkowych.
 8. Pomiar masy ciała.
 9. Ocena ryzyka ciążowego.
 10. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
 11. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie antygenu HBs.
 4. Badanie HIV.
 5. Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35–37 tydzień ciąży).
 6. Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena ruchów płodu.
 4. Ocena czynności serca płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Pomiar masy ciała.
 7. Ocena ryzyka ciążowego.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Badanie ogólne moczu.
 2. Morfologia krwi.

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena ruchów płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy – indywidualizacja postępowania.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

 1. Badanie KTG.
 2. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.