Zespół

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka jest doświadczonym ginekologiem-położnikiem. Studia medyczne ukończyła w Gdańsku (AMG, obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). W 2003 roku zdobyła tytuł doktora nauk medycznych, a na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wartość prognostyczna wybranych czynników kliniczno-patologicznych ocenianych w guzie pierwotnym u pacjentek z rakiem endometrium” otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 roku. W 2007 roku ukończyła specjalizację z położnictwa i ginekologii, w 2011 w zakresie ginekologii onkologicznej, a w 2015 z perinatologii.

Główną tematyką jej zainteresowań jest leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych i nowotworów żeńskiego narządu rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem operacji onkologicznych oraz chirurgii małoinwazyjnej nowotworów narządu rodnego kobiecego z zastosowaniem laparoskopii. Doktor Walentowicz-Sadłecka jest również uznanym diagnostykiem w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i nowotworów narządu rodnego z wykorzystaniem ultrasonografii.

Ponadto jest uznanym specjalistą w zakresie perinatologii, zajmuje się schorzeniami z zakresu medycyny matczyno-płodowej. Dyscyplina ta obejmuje diagnostykę i leczenie poronień oraz niepowodzeń położniczych, a także diagnostykę prenatalną i leczenie patologii wczesnej ciąży oraz powikłań schorzeń ciężarnej i płodu wikłających ciążę, poród i połóg. W zakres perinatologii wchodzi także diagnostyka i terapia płodu, w której to dziedzinie dr hab. n med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka posiada wieloletnie doświadczenie.

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka szczególny nacisk kładzie na sukcesywne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach naukowych i kongresach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych kongresach (m.in. w Atenach, Berlinie, Warszawie), dzieląc się swoją wiedzą z innymi specjalistami. Jest docenianym przez pacjentki lekarzem, cieszącym się ich dużym zaufaniem.

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka swój czas poświęca również działalności dydaktycznej. Jest nauczycielem akademickim Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ponadto prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, a także kilku rozdziałów w książkach. Należy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, jest członkiem European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) oraz Członkiem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Małgorzata Walentowicz-Sadlecka
Paweł Piotr Walentowicz

Dr n. med. Paweł Piotr Walentowicz

Dr n. med. Paweł Piotr Walentowicz ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUMed) oraz na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). Odbył szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim św. Pawła w Barcelonie i w 2012 roku uzyskał tytuł lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii nadany przez króla Hiszpanii Jana Karola I.

W 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych Collegium Medicum UMK.

Głównym tematem jego zainteresowań jest ginekologia endoskopowa. Brał udział w licznych międzynarodowych kursach m in. z zaawansowanych technik laparoskopowych w ginekologii onkologicznej w Instytucie IRCAD w Strasburgu, leczenia endometriozy głęboko naciekającej w Szpitalu św. Krzyża w Negrar/Werona, chirurgii minimalnie inwazyjnej w Szpitalu Delfos w Barcelonie oraz w Rzymie i Avellino.

Od 2014 roku do 2021 zatrudniony był na stanowisku asystenta/adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz jest wykładowcą w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.